Hoppa till huvudinnehållet

Hamlet

LÖRDAG 30 MARS KL 15.00
100 - 375 kronor
Konserthuset

Shakespeares skådespel upphör aldrig att beröra och inspirera. Brett Dean har komponerat en opera till pjäsen "Hamlet" som blivit en enorm succé världen över. Nu får vi möjligheten att höra två verk som uppstått ur hans tonsättning av detta drama. Som en värdig inramning låter vi denna moderna mästare tolka två klassiska dito.

SVENSKA KAMMARORKESTERN

DIRIGENT

Brett Dean

SOLISTER

James Crabb (accordeon)

Jennifer France (sopran)

PROGRAM

F J Haydn

Symfoni nr 86 i D-dur

B Dean

And once I played Ophelia

PAUS

F J Haydn

Symfoni nr 22 i Ess-Dur, "Filosofen"

B Dean

The Players, konsert för accordeon

Vill du veta mer om kvällens musik? Välkommen till konsertintroduktion kl 14.00 i Repsalen på Örebro Konserthus.

Bild från evenemanget