Hoppa till huvudinnehållet

OM CORONAVIRUSET OCH DITT BESÖK HOS OSS

Klicka här

Ett avgörande beslut för musiken och kulturen!

Ett hus i beige puts som det står konserthus på. I förgrunden syns lila blommor.

En enig Kommunstyrelse har fattat beslut om att ge klartecken för en om- och tillbyggnad av Örebro Konserthus. Beslutet handlar om mycket mer än att skapa en tillfredsställande arbetsmiljö för oss som arbetar inom Länsmusiken och Svenska Kammarorkestern, eller förutsättningarna för den professionella konstmusiken i vår stad och vårt län. I grunden handlar det om hela Örebros framtid – vilken stad och region Örebro vill vara.

Många har upptäckt och värdesätter kulturens betydelse för människors välbefinnande och utvecklingen av staden. Att vi nu får ett kvitto på detta från våra politiker, ger oss en förväntan och en uppmaning om, att vi även framöver ska kunna erbjuda Örebroarna och andra intresserade fortsatta musikupplevelser i världsklass. Vi ska arbeta vidare med vår uppgift att bidra till bilden av Örebro som en attraktiv plats och en bättre och roligare stad att bo och leva i.

I och med utbyggnaden kan vi öppna huset för fler. Vi skapar nya musikrum för barn och ungdomar och kan på ett nytt sätt satsa ännu mer på den verksamhet som direkt vänder sig till de yngre. I samband med Kommunstyrelsens beslut utreds också möjligheterna till att i anslutning till Konserthuset utveckla ett Kulturkvarter med en fortsatt och förstärkt samverkan med andra kulturaktörer som Kulturskolan och Stadsbiblioteket.

Vi konkurrerar om människors tid och intresse. Samtidigt blir det unika mötet med den levande musiken allt viktigare som en upplevelse som alla bör få möjlighet till. De nya förutsättningarna slipar bokstavligen ner trösklar och ger musiken de positiva sammanhang den behöver. I planerna finns en Bistro, öppen och tillgänglig även när vi inte arrangerar konserter.

En större salong ger bättre akustik vilket gynnar den konstnärliga kvaliteten och möjligheterna att bredda utbudet. Upplevelsen får bokstavligen mer luft och med fler stolar kan vi också öka biljett­intäkterna. En vackrare och modernt utrustad konsertsal ökar också utvecklingsmöjligheten i samtliga våra musikaliska produktioner.

Kommunstyrelsens beslut innebär nya fantastiska möjligheter och uppmaningar att intensifiera våra ansträngningar. I all glädje ser vi också några utmaningar på vägen för att ta oss ända fram till mål.

När vi nu får möjligheter att bli en utvecklande mötesplats för näringslivet behöver vi också stöd och engagemang i olika delar av renoveringsprojektet. Dels i form av ekonomiskt stöd för utmanande tekniska investeringar och utsmyckning, dels i form av samverkan och samråd.

Att få med oss medborgarna på resan och dela entusiasmen på bredare front, för att kulturen behöver finnas som en viktig byggsten i vårt samhälle. Vi får en renovering, men också ett rikare kulturliv i dess helhet.

Politikens stöd och Örebroarnas intresse för kulturen, är livsviktig, för att vi ska kunna utveckla den kulturskatt som finns i Svenska Kammarorkestern och alla andra konstnärliga utövare som vi knyter till vår verksamhet.

Svenska Kammarorkestern, Länsmusikens styrelse och övriga medarbetare/Sverker Gawell, länsmusikchef