Hoppa till huvudinnehållet

OM CORONAVIRUSET OCH DITT BESÖK HOS OSS

Klicka här

Di Piu

Insamlingsstiftelsen Di Piu startades 2014 av Gerd Engman och Björn Pettersson. Administrationen av stiftelsen hanteras av Länsmusiken i Örebro AB.

Stiftelsens syfte är att verka för att konstnärlig kulturell verksamhet ska få finansiellt stöd för att kunna genomföras och i förekommande fall göras tillgängligt för en besökande publik.

Stiftelsen skall ge konstnärliga kulturella projekt inom ramen för Länsmusiken i Örebro ABs uppdrag möjligheten att genomföras genom att tillföra ekonomiska resurser till sådana projekt/verksamheter av särskild angelägenhet vilka annars inte är genomförbara i önskvärd omfattning.

Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att insamlade medel delas ut till verksamhet som ligger inom uppdraget för verksamheten i Länsmusiken.

Medel kan delas ut efter ansökan från verksamheten eller efter direkta direktiv från donator om ändamålet med donationen, gåvan eller bidraget.

Stiftelsen skall stödja konstnärliga kulturella projekt inom ramen för Länsmusiken i

Örebro ABs uppdrag och ge dessa möjligheten att genomföras genom att tillföra ekonomiska resurser till sådana projekt/verksamheter av särskild angelägenhet vilka annars inte är genomförbara i önskvärd omfattning.

Vid fördelning av medel skall Stiftelsen tillse att medel, som donerats eller på annat sätt tillfallit stiftelsen, för särskilt preciserat ändamål, oavkortat skall användas för detta ändamål.

Vid fördelning av medel för vilka ingen direkt preciserat ändamål angetts av donatorn eller bidragsgivaren, skall styrelsen efter bedömning av inkomna ansökningar besluta om utdelning av medel till projekt eller verksamhet som bäst faller inom ramen för stiftelsens ändamål.

Vill du komma i kontakt med någon i Insamlingsstiftelsen Di Piu, kontakta någon nedan.

Vill du maila in till oss, maila till dipiu@orebrokonserthus.com

 

Styrelsen i Insamlingsstiftelsen Di Piu består av:

Ordförande Beryl Lunder
beryl.lunder@orebrokonserthus.com
019 - 766 62 10

Ledamot Gregor Zubicky
gregor.zubicky@orebrokonserthus.com
019 - 766 62 11

Ledamot Lena Widestrand
lenawide2@gmail.com

Ledamot Jakob Brönnum
bronnum1@gmail.com

Ledamot Kjell Nytting
kjell.nytting@hotmail.com

Sekreterare Mikael Ahlbäck
mikael.ahlback@orebrokonserthus.com
019 - 766 62 60

Revisor Gunilla Andersson,
EY, Auktoriserad Revisor