Hoppa till huvudinnehållet

OM CORONAVIRUSET OCH DITT BESÖK HOS OSS

Klicka här

Nova

Insamlingsstiftelsen Nova startades 2014 av Gerd Engman och Björn Pettersson. Administrationen av stiftelsen hanteras av Länsmusiken i Örebro AB.

Stiftelsens syfte är att verka för att konstnärlig kulturell verksamhet ska få finansiellt stöd för att kunna genomföras och i förekommande fall göras tillgängligt för en besökande publik.

Verksamheten i stiftelsen inriktas utifrån en konstnärlig musikalisk dimension mot vård och uppfostran av barn och ungdom; undervisning eller utbildning; vetenskaplig forskning eller främjande av nordiskt samarbete.

Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att insamlade medel delas ut till verksamhet som ligger inom ramen för Länsmusiken i Örebro ABs (nedan kallad Länsmusiken) uppdrag, definierat i bolagsordning och ägardirektiv.

Medel kan delas ut efter ansökan från verksamheten eller efter direkta direktiv från donator om ändamålet med donationen, gåvan eller bidraget.

För att kunna dela ut medel till den kulturella verksamhet vilken ansökan eller direktiven från donatorn avser måste ett eller flera av nedan angivna ändamål vara uppfyllda:

  • att främja vård och uppfostran av barn
  • att lämna bidrag för undervisning eller utbildning
  • att främja vetenskaplig forskning
  • att främja nordiskt samarbete

Vid fördelning av medel skall Stiftelsen tillse att medel, som donerats eller på annat sätt tillfallit stiftelsen, för särskilt preciserat ändamål, oavkortat skall användas för detta ändamål.

Vid fördelning av medel för vilka inget direkt preciserat ändamål angetts av donatorn eller bidragsgivaren, skall styrelsen efter bedömning av inkomna ansökningar besluta om utdelning av medel till projekt eller verksamhet som bäst faller inom ramen för stiftelsens ändamål.

Vill du komma i kontakt med någon i Insamlingsstiftelsen Nova, kontakta någon nedan.

Vill du maila in till oss, maila till nova@orebrokonserthus.com


Styrelsen i Insamlingsstiftelsen Nova består av:

Ordförande Beryl Lunder
beryl.lunder@orebrokonserthus.com
019 - 766 62 10

Ledamot Gregor Zubicky
gregor.zubicky@orebrokonserthus.com
019 - 766 62 11

Ledamot Lena Widestrand
lenawide2@gmail.com

Ledamot Jakob Brönnum
bronnum1@gmail.com

Ledamot Tord Hellmark
tord@allimark.se

Sekreterare Mikael Ahlbäck
mikael.ahlback@orebrokonserthus.com
019 - 766 62 60

Revisor Gunilla Andersson,
EY, Auktoriserad Revisor