Under våren 2024 spelar Svenska Kammarorkestern elva konserter i tre olika serier. Nu går dessa konserter att boka som halvårsabonnemang!

Varesig du väljer att njuta av Klassisk After Work eller fullskaliga konserter med paus, får du i halvårsabonnemang ca 30% prisreduktion jämfört med att köpa lösbiljetter till konserterna.

Dessutom får du abonnentförmåner såsom bättre pris på lösbiljetter till andra spelårskonserter, fri garderob och en egen stol.