Hoppa till huvudinnehållet

OM CORONAVIRUSET OCH DITT BESÖK HOS OSS

Klicka här

The Brandenburg Project

Det är ungefär tolv år sedan Svenska Kammarorkestern började planera inför en modern svit "Brandenburgkonserter". Ett storslaget och krävande projekt.

För trehundra år sedan är anställning, antingen vid hov eller kyrka, ända möjligheten till en trygg inkomst för en tonsättare eller musiker. Bach har sedan 1717 plats vid hovet i Köthen. Förhållandena är bra, fin lön och utmärkta framtidsutsikter. Bach är nöjd. Den unge prinsen i Köthen, Leopold av Anhalt, är en musikälskare med ett kapell, ett collegium musicum, bestående av lysande musiker som ger Bach möjligheter att komponera det han vill. Men så gifter sig prinsen med en prinsessa. En prinsessa som inte uppskattar musik och som själv inte är uppskattad av Bach. Sådant kan inte få ett lyckligt slut. Bach inser att han måste söka en ny tjänst.

Året är 1721. Bach samlar sex av sina finaste konserter, skriven i egen hand och bunden i en vacker pärm, konserter utvalda för sin unika och djärva instrumentation, skräddarsydda för ensemblen i Köthen. Det kan till och med hända att någon av dem var komponerad tidigare. Vi vet inte så noga. En stor del av det han komponerade i Köthen är förlorat, och de verk vi känner till återfinns oftast som kopior och till och med i versioner för helt andra ensembler. Dessa konserter representerar i många avseenden fullbordandet av concerto grossons möjligheter, den tidens stora orkesterverk. Efter detta står symfonin vid dörren, men det blir ett uppdrag för andra tonsättare.

Vad vi med säkerhet vet är att Bach tycker att de samlade sex verken utgör den bästa musik han kan förmå. Han ser Markgreven av Brandenburg som en potentiell arbetsgivare och vill göra det bästa möjliga intrycket. Bach är duktig på mycket, men just här gör han en felaktig analys för Markgreven har varken ekonomiska resurser eller ett speciellt intresse för musik. Han har dock en orkester! En stor sådan med den tidens mått mätta: 6 första violiner, 5 andra violiner, 4 viola och 6 celli som även spelade kontrabas vid behov. Trots detta, även Bachs ytterst inställsamma brev som medföljer kan inte förmå Markgreven att svara. Musiken glöms i en byrålåda och återupptäckts först 1849. Nu börjar den sitt segertåg genom världen med Brandenburgs namn som "varumärke"! Trots att Markgreven inte bidragit på något sätt har hans namn helt oförtjänt hängt med.

Hur går det då för Bach? Han får vänta till 1723 innan han kan byta arbetsplats, då får han den plats vid Thomaskyrkan i Leipzig som han kommer behålla livet ut.

Det är ungefär tolv år sedan Svenska Kammarorkestern började planera inför en modern svit "Brandenburgkonserter". Ett storslaget och krävande projekt. Att använda det gamla som en mall för det nya. Låta Bachs inspiration utgöra ramen för samtida kreativitet. Konceptet är att engagera sex briljanta tonsättare ur den internationella eliten, med skilda musikaliska profiler, som var och en ska ta sig an en av de ursprungliga konserterna. Deras uppdrag: att behålla originalets instrumentation men därutöver stå helt fri att komponera sin egen musik. Tonsättarna får därtill i uppdrag att göra sitt verk till en solokonsert för valfritt instrument.

The Brandenburg Project samlar sex tonsättare runt en gemensam idé. Det gör sig inte av sig självt, för tonsättare är av naturen individualister. Att fördela verken dem emellan och få det hela att samordnas i tid och rum är fortfarande en logistisk utmaning. Glädjande nog visar det sig vara ett projekt där det är lätt att entusiasmera både tonsättare och arrangörer. Projektet sträcker sig över tre år och lanseras i Örebro, Stockholm, på turné internationellt samt spelas in för BIS. Det är i sanningen ett globalt projekt.

Den 10 december 2015 presenteras första delen av denna uppseendeväckande samtida cykel. Ur Brandenburg nummer 2 har Steven Mackey komponerat en trumpetkonsert för Håkan Hardenberger och ur Brandenburg nummer 5 har Uri Caine komponerat en pianokonsert för sig själv. Detta program tar vi med på turné under våren 2016 i Potsdam, Erfurt, Stettin, Budapest, Heidelberg och Köln.

Projektet fortsätter vidare:
Den 17 november 2016 med Brandenburg nummer 1 i Mark Anthony Turnages tappning.
Den 2 mars 2017 med Brandenburg nummer 3 i Anders Hillborgs tappning.
Den 8 februari 2018 Brandenburg nummer 4 i Olga Neuwirths tappning och Brandenburg nummer 6 i Brett Deans tappning.

De sex Brandenburg-konserterna av Bach upplevs idag som en genomtänkt svit, även om det inte var så de komponerades. Bach valde dem för deras olikheter, och det är det som skapar ett samband. Således är det vår förhoppning om att den nya cykeln, The Brandenburg Project, kommer att ta plats som en lika genomtänkt svit där de skilda uttrycken av sex individuella tonsättare, som alla på var sitt sätt förhåller sig till Bach, sammanlänkas av Bachs inspiration.