Min lilla stora kärlek består av musik från konserterna men också av nyskrivna sånger. Vi önskar att det blir orkestermusik att leva med i vardagen och att sångerna ger trygghet, väcker nyfikenhet och inspirerar till dans, lek och närhet.

Lyssna på skivan


Fler lyssningsalternativ

Bakom inspelningen av skivan

I denna film beskriver projektledaren Maria Brengesjö tankarna, konceptet och inspelningsarbetet bakom Min Lilla Stora Kärlek.

Min lilla stora kärlek möjliggjordes av Stiftelsens Signatur. Besök deras hemsida här