Svenska Kammarorkestern

Möt musikerna

En kammarorkester som låter som en hel symfoniorkester. Hur är det möjligt? I Svenska Kammarorkestern är varje person en unik och viktig del. Möt musikerna som tillsammans bildar en helhet i världsklass.

Musikerfilmer

I en serie kortfilmer möter du musiker ur Svenska Kammarorkestern. I personliga och nära porträtt får du ta del av deras vardag, såväl livet bakom kulisserna som på scen. Klicka här för att se filmerna på play.orebrokonserthus.com.

Svenska Kammarorkestern

Katarina Andreasson

Violin 1, första konsertmästare

Urban Svensson

Violin 1, förste alternerande konsertmästare

Roger Olsson

Violin 1, andre konsertmästare

Johan Andersson

Violin 1

Hans Elvkull

Violin 1

Olof Ericsson

Violin 1

Lena Ludéen

Violin 1

Lena Sjölund

Violin 1

Tino Fjeldli

Violin 2, stämledare

Anna Jansson

Violin 2, stämledare

Cecilia Bukovinszky

Violin 2

Christina Olofsdotter Hallberg

Violin 2

Elisa Rusi

Violin 2

Vakant

Violin 2

Göran Fröst

Viola, stämledare

Fredrik Hulthe

Viola, alternerande stämledare

Mikael Ludéen

Viola

Magdalena Chmielowiec-Kozioł

Viola

Kate Pelly

Viola

Anna Garde

Solocellist

Hanna Thorell

Cello, alternerande solocellist

Mats Levin

Cello

Andreas Tengberg

Cello

Sébastien Dubé

Kontrabas, solobasist

Peter Nitsche

Stämledare kontrabas

Josée Deschênes

Kontrabas, alternerande stämledare

Vakant

Flöjt, stämledare

Éva Szabados

Flöjt, alternerande stämledare

Verity Gunning-Olsson

Oboe, stämledare

Lisa Almberg

Oboe, alternerande stämledare

Kevin Spagnolo

Klarinett, stämledare

Alberto Álvarez García

Klarinett, alternerande stämledare

Mikael Lindström

Fagott, stämledare (tjänstledig)

Marcus Carlsson

Fagott, alternerande stämledare

Terése Larsson

Horn, stämledare (tjänstledig)

Göran Hülphers

Horn, alternerande stämledare

Runa Takada

Trumpet, stämledare

Margit Csökmei

Trumpet, alternerande stämledare

Lars Fhager

Puka och slagverk, stämledare

BIljettkassa

Biljettkassan har öppet två timmar före kvällsevenemang. För biljettköp övrig tid hänvisar vi till Kulturkvarterets biljettkassa på Fabriksgatan 4 (Se deras hemsida här)

Kontakta oss

E-post: info@orebrokonserthus.com
Telefon: 019 – 766 62 00
Öppettider telefon: Tisdag och Torsdag kl 10.00 – 12.00