Om organisationen

Länsmusiken i Örebro

Länsmusikens uppdrag är att producera, utveckla och stödja professionell scenkonst och musik i Örebro kommun och län. Ett bra kulturutbud ger positiva effekter på städers sociala och ekonomiska utveckling. Det blir en attraktiv plats att leva och bo på.

Länsmusiken i Örebro AB är dotterbolag till Örebro kommuns koncern Örebro Rådhus AB och ägs till 91 procent av Örebro kommun och till nio procent av Region Örebro län. Verksamheten grundas i Örebro Konserthus och Svenska Kammarorkestern men innefattar också flera kreativa samarbeten som gynnar regionens kulturutbud.

Länsmusikens styrelse

Ledamöter

Ordförande: Gunn Öjebrandt gunn.ojebrandt@kristdemokraterna.se

Jacob Brönnum bronnum1@gmail.com

Lena Widestrand lenawide2@gmail.com

Jimmy Nordengren jimmy.nordengren@orebro.se

Anna Stark anna.stark@svenskakyrkan.se

Ann-Britt Stålblad ann-britt@stalblad.se

Börje Ström borje.strom@orebro.se

Åsa Pitkänen asaand18@hotmail.com

Monica Thyresjö monica.thyresjo@orebro.se

Suppleanter

Laila Johansson lajotallbacken@gmail.com

Malin Tinjan malin.tinjan@gmail.com

Andy Silva Goncalves andy.goncalves96@gmail.com

Göran Gustafsson goran915@telia.com

Margareta Scherlund margareta.scherlund@icloud.com

Lekmannarevisor

Sven Landh sven.landh@orebro.se

Sara Dicksen sara@dicksen.se

Suppleant lekmannarevisorer
Gösta Örtensjö gosta.ortensjo@orebro.se

Annica Blomgren annica.blomgren@degerfors.se

Auktoriserad revisor

Gunilla Andersson, EY

Styrelsen är vald från Örebro kommun och landsting

Information

Inga restriktioner råder – välkomna!

Biljettkassan har öppet en timme före konsert och föreställning. För köp över disk, övrig tid, hänvisar vi till Kulturkvarterets biljettkassa på Fabriksgatan 4.

Besök oss

Örebro Konserthus
Fabriksgatan 2 B
702 10 Örebro

Se på karta

Kontakta oss

E-post: info@orebrokonserthus.com
Telefon: 019 – 766 62 00
Öppettider telefon: Tisdag och torsdag kl 10.00 – 12.00