Om organisationen

Länsmusiken i Örebro

Länsmusikens uppdrag är att producera, utveckla och stödja professionell scenkonst och musik i Örebro kommun och län. Ett bra kulturutbud ger positiva effekter på städers sociala och ekonomiska utveckling. Det blir en attraktiv plats att leva och bo på.

Länsmusiken i Örebro AB är dotterbolag till Örebro kommuns koncern Örebro Rådhus AB och ägs till 91 procent av Örebro kommun och till nio procent av Region Örebro län. Verksamheten grundas i Örebro Konserthus och Svenska Kammarorkestern men innefattar också flera kreativa samarbeten som gynnar regionens kulturutbud.

Länsmusikens styrelse

Ledamöter

Ordförande: Gunn Öjebrandt gunn.ojebrandt@kristdemokraterna.se

Jacob Brönnum bronnum1@gmail.com

Lena Widestrand lenawide2@gmail.com

Jimmy Nordengren jimmy.nordengren@orebro.se

Anna Stark anna.stark@svenskakyrkan.se

Ann-Britt Stålblad ann-britt@stalblad.se

Börje Ström borje.strom@orebro.se

Åsa Pitkänen asaand18@hotmail.com

Monica Thyresjö monica.thyresjo@orebro.se

Suppleanter

Laila Johansson lajotallbacken@gmail.com

Malin Tinjan malin.tinjan@gmail.com

Andy Silva Goncalves andy.goncalves96@gmail.com

Håkan Söderman hakan.soderman@lekeberg.se

Margareta Scherlund margareta.scherlund@icloud.com

Lekmannarevisor

Sven Landh sven.landh@orebro.se

Kerstin Nilsson kerstin.nilsson.hh@oru.se

Suppleant lekmannarevisorer
Gösta Örtensjö gosta.ortensjo@orebro.se

Annica Blomgren annica.blomgren@degerfors.se

Auktoriserad revisor

Gunilla Andersson, EY

Styrelsen är vald från Örebro kommun och landsting

Stiftelsen Nova

Insamlingsstiftelsen Nova startades 2014 av Gerd Engman och Björn Pettersson. Administrationen av stiftelsen hanteras av Länsmusiken i Örebro AB.
Stiftelsens syfte är att verka för att konstnärlig kulturell verksamhet ska få finansiellt stöd för att kunna genomföras och i förekommande fall göras tillgängligt för en besökande publik.

Verksamheten i stiftelsen inriktas utifrån en konstnärlig musikalisk dimension mot vård och uppfostran av barn och ungdom; undervisning eller utbildning; vetenskaplig forskning eller främjande av nordiskt samarbete.

Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att insamlade medel delas ut till verksamhet som ligger inom ramen för Länsmusiken i Örebro ABs (nedan kallad Länsmusiken) uppdrag, definierat i bolagsordning och ägardirektiv.

Medel kan delas ut efter ansökan från verksamheten eller efter direkta direktiv från donator om ändamålet med donationen, gåvan eller bidraget.

För att kunna dela ut medel till den kulturella verksamhet vilken ansökan eller direktiven från donatorn avser måste ett eller flera av nedan angivna ändamål vara uppfyllda:

  • att främja vård och uppfostran av barn
  • att lämna bidrag för undervisning eller utbildning
  • att främja vetenskaplig forskning
  • att främja nordiskt samarbete

Vid fördelning av medel skall Stiftelsen tillse att medel, som donerats eller på annat sätt tillfallit stiftelsen, för särskilt preciserat ändamål, oavkortat skall användas för detta ändamål.

Vid fördelning av medel för vilka inget direkt preciserat ändamål angetts av donatorn eller bidragsgivaren, skall styrelsen efter bedömning av inkomna ansökningar besluta om utdelning av medel till projekt eller verksamhet som bäst faller inom ramen för stiftelsens ändamål.

Vill du komma i kontakt med någon i Insamlingsstiftelsen Nova, kontakta någon nedan.

Vill du maila in till oss, maila till nova@orebrokonserthus.com.

Novas styrelse

Ordförande Beryl Lunder
beryl.lunder@orebrokonserthus.com
019 – 766 62 10

Ledamot Gregor Zubicky
gregor.zubicky@orebrokonserthus.com
019 – 766 62 11

Ledamot Lena Widestrand
lenawide2@gmail.com

Ledamot Jakob Brönnum
bronnum1@gmail.com

 

Ledamot Tord Hellmark
tord@allimark.se

Sekreterare Mikael Ahlbäck
mikael.ahlback@orebrokonserthus.com
019 – 766 62 60

Revisor Gunilla Andersson
EY, Auktoriserad Revisor

Stiftelsen Di Piu

Insamlingsstiftelsen Di Piu startades 2014 av Gerd Engman och Björn Pettersson. Administrationen av stiftelsen hanteras av Länsmusiken i Örebro AB.

Stiftelsens syfte är att verka för att konstnärlig kulturell verksamhet ska få finansiellt stöd för att kunna genomföras och i förekommande fall göras tillgängligt för en besökande publik.

Stiftelsen skall ge konstnärliga kulturella projekt inom ramen för Länsmusiken i Örebro ABs uppdrag möjligheten att genomföras genom att tillföra ekonomiska resurser till sådana projekt/verksamheter av särskild angelägenhet vilka annars inte är genomförbara i önskvärd omfattning.

Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att insamlade medel delas ut till verksamhet som ligger inom uppdraget för verksamheten i Länsmusiken.

Medel kan delas ut efter ansökan från verksamheten eller efter direkta direktiv från donator om ändamålet med donationen, gåvan eller bidraget.

Stiftelsen skall stödja konstnärliga kulturella projekt inom ramen för Länsmusiken i Örebro ABs uppdrag och ge dessa möjligheten att genomföras genom att tillföra ekonomiska resurser till sådana projekt/verksamheter av särskild angelägenhet vilka annars inte är genomförbara i önskvärd omfattning.

Vid fördelning av medel skall Stiftelsen tillse att medel, som donerats eller på annat sätt tillfallit stiftelsen, för särskilt preciserat ändamål, oavkortat skall användas för detta ändamål.

Vid fördelning av medel för vilka ingen direkt preciserat ändamål angetts av donatorn eller bidragsgivaren, skall styrelsen efter bedömning av inkomna ansökningar besluta om utdelning av medel till projekt eller verksamhet som bäst faller inom ramen för stiftelsens ändamål.

Vill du komma i kontakt med någon i Insamlingsstiftelsen Di Piu, kontakta någon nedan.

Vill du maila in till oss, maila till dipiu@orebrokonserthus.com.

Di Pius styrelse

Ordförande Beryl Lunder
beryl.lunder@orebrokonserthus.com
019 – 766 62 10

Ledamot Gregor Zubicky
gregor.zubicky@orebrokonserthus.com
019 – 766 62 11

Ledamot Lena Widestrand
lenawide2@gmail.com

Ledamot Jakob Brönnum
bronnum1@gmail.com

Ledamot Kjell Nytting
kjell.nytting@hotmail.com

Sekreterare Mikael Ahlbäck
mikael.ahlback@orebrokonserthus.com
019 – 766 62 60

Revisor Gunilla Andersson
EY, Auktoriserad Revisor

Information

Från och med 2021-12-01 krävs vaccinationsbevis.
Läs mer här!

Biljettkassan har stängt förutom en timme innan kvällsevenemang. För köp av biljetter och abonnemang över disk hänvisar vi till Kulturkvarterets biljettkassa.

Besök oss

Örebro Konserthus
Fabriksgatan 2 B
702 10 Örebro

Se på karta

Kontakta oss

E-post: info@orebrokonserthus.com
Telefon: 019 – 766 62 00
Öppettider telefon: Tisdag och torsdag kl 10.00 – 12.00