Svenska Kammarorkestern

Vänföreningen

Föreningen Svenska Kammarorkesterns Vänner stödjer musik­livet generellt och Svenska Kammar­orkesterns speciellt.

Svenska Kammarorkesterns Vänner

Vännerna är en ideell förening med ändamål att stödja orkestern och dess medlemmar. Det gör vi genom att vara intresserade konsertbesökare och en aktiv publik som hjälper till att rikta uppmärksamheten mot vår framstående orkester. Vi stöttar också genom att varje år dela ut stipendier till enskild orkestermedlem eller till stämma för förkovran genom t.ex. studieresor eller utvecklingsarbete.

Vännerna arrangerar också en rad olika aktiviteter med syftet att främja intresset för den klassiska musiken. Det gör vi genom medlemskvällar med olika programinnehåll, ofta med orkestermusiker som medverkande. Konsertintroduktioner inför konserter och öppna repetitioner är arrangemang som Vännerna svarar för liksom musikresor inom och utom landet.

 

Styrelse

Kjell Nytting ordförande

Ingeborg Rydin vice ordförande

Leif Samuelsson sekreterare

Marcia Gerhardsson kassör

Tord Hellmark klubbmästare

Kerstin Persson ansvarig medlemsregistret

Christina Hjorth Aronsson medlemsbrevansvarig

 

 

Styrelsens e-postadress: skovanner@gmail.com

 

PS. En ny hemsida är under utarbetande, vi ber därför att få återkomma om denna! DS.

 

Det är enkelt att bli medlem!

Betala in medlemsavgift på bankgiro 459-2754. Skriv också namn, adress och e-postadress.

Personligt medlemskap 200 kr/år, studerande 50 kr/år.

Företag och organisationer 2000 kr/år.

 

 

BIljettkassa

Biljettkassan har öppet två timmar före kvällsevenemang. För biljettköp övrig tid hänvisar vi till Kulturkvarterets biljettkassa på Fabriksgatan 4 (Se deras hemsida här)

Kontakta oss

E-post: info@orebrokonserthus.com
Telefon: 019 – 766 62 00
Öppettider telefon: Tisdag och Torsdag kl 10.00 – 12.00